1. שחורכחולחוםאפורירוקטורקיזכתוםורודסגולאדוםמנומרלבןצהובכללי