1. שחורכחולחוםאפורירוקכתוםורודסגולאדוםמנומרלבןצהובכללי