קולקית מעבר

  1. שחורכחולחוםאפורירוקכתוםורודאדוםלבןכללי