קולקית מעבר

  1. שחורכחולחוםאפורירוקכתוםורודאדוםלבן