1. שחורכחולחוםאפורירוקטורקיזורודסגולאדוםמנומרלבןצהובnavy