1. שחורכחולחוםאפורירוקטורקיזכתוםורודסגולאדוםמנומרלבן