1. שחורכחולחוםירוקכתוםורודסגולאדוםמנומרלבןצהובכללי