1. שחורכחולחוםאפורירוקטורקיזכתוםורודסגולאדוםמנומרלבןצהובכלליnavy