1. שחורכחולחוםאפורירוקטורקיזכתוםורודסגולאדוםמנומרצהוב