1. שחורכחולחוםאפורירוקכתוםורודסגולאדוםמנומרלבןצהוב