1. שחורכחולחוםאפורירוקטורקיזורודסגולמנומרלבןצהובכללי