1. שחורכחולחוםאפורירוקטורקיזורודסגולאדוםמנומרצהובnavy