1. שחורכחולחוםאפורטורקיזורודסגולאדוםמנומרלבןצהובnavy