1. שחורכחולחוםאפורירוקטורקיזכתוםורודסגולאדוםמנומרלבןכללי